Présentation

L’équipe pastorale

Secrétariat paroissialCélébrations des messes

Groupements proches de la paroisse

Baptêmes

Premières communions

Professions de foi

Mariages

Demandes d’eucharistie et intentions de messes

Intentions des messes

Onction des malades

Confessions

Autres demandesLe doyenné


  Vie paroissiale

Calendrier

Liens

Ecoles

Localisations

Les processions

Les 12 clochers

Sacrements et catéchèse


Couples & familles

Mouvements de jeunesse

Journal Dimanche

Services d’entraide


Evènements

Salle paroissiale de Marcq

Bienvenue sur le site du doyenné

Enghien - Silly

Doyenné d'Enghien (Belgique)

CONTACTS

Nombre de visiteurs présents


RECHERCHES

Add to Favorites

Les funérailles

Mentions légales

Spécial Jeunes

Accueil

Aanvragen voor vieringen.


Dopen

Om het inschrijvingsformulier te bekomen, klik hier.


Eerste communies

De kinderen gaan gewoonlijk voor de eerste keer te communie rond de ouderdom van 7 jaar (2de jaar lager onderwijs). Ter voorbereiding zijn er catechismuslessen voorzien die gewoonlijk gespreid zijn over vier of vijf samenkomsten. Deze vangen aan in januari of februari.


De scholen van de twee fusiegemeenten overhandigen de informatie aan de kinderen van het 2de leerjaar. Mocht u niets ontvangen hebben voor half januari (bvb. : indien uw kind een Nederlandstalige school bezoekt), gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.


In normale omstandigheden kan de inschrijving alleen maar gebeuren tijdens de informatieavond; de ouders worden nadrukkelijk verzocht hierbij aanwezig te zijn.


De Plechtige Communie.

Indien uw kind in het 5de leerjaar zit (of dit jaar 10 jaar oud is), kan nu de voorbereiding tot het Vormsel aanvangen. Het gaat hier om een verdieping van het christelijk geloof, over twee jaar gespreid, in ploegverband en begeleid door gelovigen, tijdens regelmatige samenkomsten, via diverse activiteiten, groepsgesprekken, eucharistievieringen, gebedstijden, ateliers, enz. Indien uw kind het verlangt en indien u zelf hiervoor open staat, zal het dan zijn geloofsbelijdenis kunnen afleggen.


Het komt daarop neer dat u via de scholen van de twee fusiegemeenten wordt verwittigd dat een informatievergadering voor de ouders van de betrokken kinderen wordt belegd (gelieve ter plaatse op het inschrijvingsformulier te vermelden in welke parochie en op welke datum uw kind gedoopt is)


In het begin van het tweede jaar zal de catechistenploeg opnieuw schriftelijk contact opnemen met de ouders van de kinderen die het 1ste jaar gevolgd hebben en hen eveneens op een informatievergadering uitnodigen.


In normale omstandigheden kan de inschrijving voor de catechese alleen maar gebeuren tijdens de informatievergadering; de ouders worden nadrukkelijk verzocht hierbij aanwezig te zijn.


Voor beide jaren zullen de samenkomsten normaliter in het begin van het liturgische jaar aanvangen (einde november – begin december).


Het Vormsel.

In onze parochies ontvangt men het Vormsel als men ongeveer 13 jaar oud is (1ste middelbaar). De catechisten nemen opnieuw schriftelijk contact op met de jongeren die de catecheseopleiding gevolgd hebben.


Na de inschrijving tijdens de informatieavond vangen de samenkomsten normaliter in het begin van het liturgische jaar aan (einde november – begin december).Version française


Het huwelijk.

Wenst u binnenkort in één van de parochies van het decanaat te trouwen? Proficiat!

De eerste stap die u dient te ondernemen is contact opnemen met Mijnheer de Deken om :

• hem uw intentie mede te delen;

• hem de parochie, de datum en het uur van de celebratie voor te stellen;

• een eerste afspraak met hem vast te leggen voor de samenstelling van uw huwelijksdossier. Gelieve te noteren dat men u zal vragen de parochie en doopdatum van beide kandidaten zo spoedig mogelijk mede te delen; u hoeft alleen maar de inlichtingen te verschaffen: wij doen zelf het nodige om de doopakte in de betrokken parochies aan te vragen.

Men kan contact opnemen met Mijnheer de Deken, hetzij telefonisch : 02.395.50.45, hetzij per e-mail : benoit.lobet@skynet.be


De begrafenis.

Bij een sterfgeval, indien men een begrafenisplechtigheid in de kerk verlangt, hetzij een dienst  met eucharistie, hetzij een laatste groet, dient men in eerste instantie contact op te nemen met de begrafenisondernemer.


Hij zal uw aanvraag aan de heer Deken overmaken. De bediende zal met de priester de parochie en het uur van de begrafenis bepalen, naargelang de agenda van de betrokken personen en de beschikbaarheid van de gekozen kerk.


De priester die instaat voor de dienst, ontvangt de nodige inlichtingen van de begrafenisondernemer en neemt dan contact op met de familie van de overledene in het vooruitzicht van een ontmoeting tijdens dewelke de dienst zal worden voorbereid.


Aanvragen voor een eucharistieviering en misintenties.

Als men verlangt dat een gelezen of gezongen misintentie van een overledene zou worden opgedragen, kan men dit vragen aan de koster van de parochie of aan het secretariaat van het decanaat.


Alleen in Edingen is het mogelijk een gelezen mis aan te vragen. In alle andere parochies zijn het altijd gezongen missen, gezien die uitsluitend tijdens het weekend plaatsvinden.


Een gezongen mis wordt aangekondigd in het parochieblad Dimanche (met inachtneming van de verschijningsdatum op het ogenblik van de aanvraag); voor een gelezen mis is dat niet het geval.


Zoals alle sacramenten zijn de missen tot eender welke intentie, gratis. Niettemin kan men altijd een offergave schenken om de parochies te steunen. We denken aan een bedrag van17 € voor een gezongen mis (die dus aangekondigd wordt in het parochieblad Dimanche) en van 7 € voor een gelezen mis. Dit mag in geen geval beschouwd worden als een “tarief” en mag dus nooit een hinderpaal zijn om een mis aan te vragen.


De ziekenzalving.                     

Indien u verlangt dat een priester zou voorbij komen voor de ziekenzalving (en de communie), kan u telefonisch met Mijnheer de Deken contact opnemen (02.395.50.45.) of telefoneren naar het secretariaat, dat hem uw aanvraag zal overmaken.


In de loop van het komende pastoraal jaar bestaat er een kans dat gemeenschappelijke vieringen zullen worden ingericht; deze zullen onder andere in het parochieblad Dimanche worden aangekondigd.


Andere aanvragen.

Voor alle andere aanvragen, klik hier.